Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, tel: .(84)66 19 370

Oczyszczalnia ścieków – PUK Tyszowce

Oczyszczalnia ścieków

W 2007 roku zmodernizowano i przebudowano oczyszczalnię ścieków w Tyszowcach o przepustowości 200 m3/d z możliwością rozbudowy do 400 m3/d. Technologia oczyszczalni oparta jest na osadzie czynnym. Obecnie jest w stanie oczyścić wszystkie ścieki z terenu miasta. W przypadku skanalizowania całej miejscowości, oczyszczalnię potrzeba będzie prawdopodobnie rozbudować. W chwili obecnej oczyszczalnia pracuje połową mocy. Z chwilą wybudowania sieci kanalizacyjnej na terenie Tyszowiec i miejscowości przyległych, niezbędnym stanie się uruchomienie drugiego ciągu technologicznego. Po wybudowaniu oczyszczalni, w latach 2011-2012 nastąpiła modernizacja obiektu. Zamontowano min. prasę do odwadniania osadu nadmiernego, piaskownik pionowy, stację higienizacji osadu. Obecnie oczyszczalnia pracuje bez większych problemów. Osiąganie parametrów oczyszczania ścieków, określonych w pozwoleniu wodno prawnym, nie nastręcza większych problemów.