Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, tel: .(84)66 19 370

Harmonogram odbioru odpadów – PUK Tyszowce

Harmonogram odbioru odpadów

w roku 2024 w gminach Łaszczów, Tyszowce, Werbkowice i Tarnawatka