Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, tel: .(84)66 19 370

Oferta specjalna Blow Flow - wysokiej jakości odzież z nadrukami

Usługi PUK Tyszowce - zaopatrzenie w wodę, oczyszczalnia ścieków, gospodarka odpadami, roboty budowlane

zaopatrzenie w wodę

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

gospodarka odpadami

Usługi odbioru odpadów w tym komunalnych, nieczystości ciekłych.

oczyszczalnia ścieków

Zarządzanie oczyszczalnią ścieków w Tyszowcach.

roboty budowlane

Usługi w zakresie prac ogólnobudowlanych, w szczególności roboty brukarskie w tym układanie pyt drogowych, budowa i remonty budynków, prace wykończeniowe, ocieplanie budynków, usługi koparko-ładowarką.

Wydarzenia z życia PUK Tyszowce - zaopatrzenie w wodę, oczyszczalnia ścieków, gospodarka odpadami, roboty budowlane

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach - PUK Tyszowce

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

Spółka komunalna zajmująca się świadczeniem usług dla ludności w zakresie odbioru odpadów (w tym komunalnych), robót budowlano-remontowych i zarządzaniem infrastrukturą wodną i kanalizacyjną.

więcej informacji