Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

ul. Wielka 62, 22-600 Tyszowce, tel: .(84)66 19 370

Gmina Werbkowice – harmonogram odbioru odpadów - PUK Tyszowce

Gmina Werbkowice

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tyszowcach, licząc na dobrą współpracę, przypomina o kilku zasadach obowiązujących w roku 2018:

  1. Konieczność wystawiania pojemnika przed posesję w odległości nie większej niż 5 metrów od krawędzi jezdni przed KONIECZNIE godziną 7:00 w dniu wywozu w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych.
  2. Niewystawione pojemniki nie będą odbierane (nie wchodzimy na posesję!!!). W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych pojemniki mogą być odbierane bezpośrednio z posesji po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z odbierającym odpady tel. 84 66 19 370.
  3. Nie odebranie pojemnika z winy Klienta (nie wystawiony pojemnik) nie wstrzymuje konieczności dokonania zapłaty zgodnie z deklaracją.
  4. Konieczność prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie Gminy Tyszowce. Butelki plastikowe należy zgnieść, opakowań szklanych nie rozbijamy. Opakowania np. po śmietanie winny być czyste.
  5. Odpady wystawione w workach muszą być czytelnie opisane przez właściciela co zawierają np. odpady zmieszane, szkło, plastik, itp.
  6. Jednocześnie informujemy, że zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych i opon odbędzie się w dniach wskazanych w harmonogramie dla poszczególnych miejscowości odbioru odpadów selektywnie gromadzonych. Prosimy o zgłaszanie telefoniczne konieczności odbioru sprzętu najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu.

Werbkowice ulice:
3 go Maja, Piłsudskiego, Kościuszki, Polna, Pogodna, Słoneczna, Ks. Klingera, Krótka, Staszica, Sikorskiego, Zamojska, Piotra Skargi

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane
Odpady z pojemników KP 7 na zgłoszenie telefoniczne
24 23 23 26 25 27 26 29 26 25 23 27
Selektywna zbiórka (plastik, szkło, makulatura)
Odpady z pojemników SM-1100 sektor I na zgłoszenie telefoniczne
24 23 23 26 25 27 26 29 26 25 23 27
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 19 5

Werbkowice ulice:
Jana Pawła II, Sienkiewicza, Wspólna, Buczyńskiego, Kryształowa, Poprzeczna, Mickiewicza, Przemysłowa,Szkolna,Parkowa Kopernika, Prusa, Partyzantów, Kolejowa,Reja,Wojska Polskiego

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane
Odpady z pojemników KP 7 na zgłoszenie telefoniczne
24 23 23 26 25 27 26 29 26 25 23 27
Selektywna zbiórka (plastik, szkło, makulatura)
Odpady z pojemników SM-1100 sektor I na zgłoszenie telefoniczne
24 23 23 26 25 27 26 29 26 25 23 27
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 19 5

Dobromierzyce, Wilków, Kolonia Wilków,Peresołowice

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane
Odpady z pojemników KP 7 na zgłoszenie telefoniczne
25 26 26 27 28 28 27 30 27 26 26 28
Selektywna zbiórka (plastik, szkło, makulatura)
Odpady z pojemników SM-1100 sektor I na zgłoszenie telefoniczne
25 26 26 27 28 28 27 30 27 26 26 28
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 6

Strzyżowiec, Malice, Łysa Góra, Konopne, Kotorów

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane
Odpady z pojemników KP 7 na zgłoszenie telefoniczne
25 26 26 27 28 28 27 30 27 26 26 28
Selektywna zbiórka (plastik, szkło, makulatura)
Odpady z pojemników SM-1100 sektor I na zgłoszenie telefoniczne
25 26 26 27 28 28 27 30 27 26 26 28
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 6

Hostynne, Hostynne Kol, Łotów,

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane
Odpady z pojemników KP 7 na zgłoszenie telefoniczne
26 27 27 30 29 29 30 31 28 29 27 31
Selektywna zbiórka (plastik, szkło, makulatura)
Odpady z pojemników SM-1100 sektor I na zgłoszenie telefoniczne
26 27 27 30 29 29 30 31 28 29 27 31
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 23 9

Honiatycze, Honiatycze Kolonia, Honiatyczki

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane
Odpady z pojemników KP 7 na zgłoszenie telefoniczne
26 27 27 30 29 29 30 31 28 29 27 31
Selektywna zbiórka (plastik, szkło, makulatura)
Odpady z pojemników SM-1100 sektor I na zgłoszenie telefoniczne
26 27 27 30 29 29 30 31 28 29 27 31
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 23 9