Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

ul. Wielka 62, 22-600 Tyszowce, tel: .(84)66 19 370

TZ-qwe/1212 - zamówienie publiczne PUK Tyszowce

TZ-qwe/1212

Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego

status postepowania: unieważnione

tryb postepowania: przetarg nieograniczony

termin składania ofert: 2016-12-31

data wszczęcia: 2016-12-19

ostatnie zmiany: 2016-12-11

podstawa postepowania: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis nulla, commodo.

ostatnie zmniany: 2016-12-13

ostatnie zmniany: 2016-12-21

ostatnie zmniany: 2016-12-27

ostatnie zmniany: 2016-12-30

lorem ipsum sit amet