Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, tel: .(84)66 19 370

Kontakt z PUK Tyszowce

kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach
NIP: 921 17 65 164
REGON: 951064587
KRS: 0000126386

ul. Wielka 62
22-630 Tyszowce

tel: (84)66 19 370
fax: (84) 66 19 090