Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, tel: .(84)66 19 370

Gmina Tarnawatka – harmonogram odbioru odpadów - PUK Tyszowce

Tarnawatka

HARMONOGRAM wywozu odpadów komunalnych w 2023 roku

  Pobierz