Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

ul. Wielka 62, 22-600 Tyszowce, tel: .(84)66 19 370

Gmina Ulhówek – harmonogram odbioru odpadów - PUK Tyszowce

Gmina Ulhówek

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tyszowcach, licząc na dobrą współpracę, przypominamy o kilku zasadach obowiązujących w roku 2018. Ze swojej strony dołożymy starań aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej problemowy.

  1. Konieczność wystawiania pojemnika przed posesję w odległości nie większej niż 5 metrów od krawędzi jezdni przed KONIECZNIE godziną 7:00 w dniu wywozu w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych.
  2. Nie wystawione pojemniki nie będą odbierane (nie wchodzimy na posesję!!!).
  3. Nie odebranie pojemnika z winy Klienta (nie wystawiony pojemnik) nie wstrzymuje konieczności dokonania zapłaty zgodnie z deklaracją.
  4. Konieczność prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie Gminy Ulhówek. Butelki plastikowe należy zgnieść, opakowań szklanych nie rozbijamy. Opakowania np. po śmietanie winny być czyste.
  5. Jednocześnie informujemy, że zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w m-cu: III, VI, IX, XI 2017 roku w dniach wskazanych w harmonogramie dla poszczególnych miejscowości odbioru odpadów selektywnie gromadzonych. Prosimy o zgłaszanie telefoniczne konieczności odbioru sprzętu najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu.

Żerniki, Rokitno, Rzeplin, Wasylów Wielki

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane 3 2 2 4 4 1 3 1 5 2 7 5
odpady selektywne 2 2 4 1 1 5 2 7 5

Podlodów Osada, Ulhówek Osada, Rzeplin Osada, Krzewica Osada, Korczmin Osada, Wasylów Osada, Dębina Osada, Magdalenka Osada, Szczepiatyn Osada (pojemniki SM1100)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane 2, 10, 17, 24 2, 7, 14, 21 2, 7, 14, 21 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23 1, 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 16, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 24
odpady selektywne 3, 17 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16 1, 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 24

Tarnoszyn, Ulhówek-wieś

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane 3 5 2 5 4 6 3 2 5 3 7 6
odpady selektywne 5 5 5 6 2 6 3 8 6

Dębina, Hubinek, Dyniska, Rzeczyca

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane 4 7 7 6 9 7 4 3 6 4 8 7
odpady selektywne 7 7 6 7 3 7 4 9 7

Korczmin, Machnówek, Budynin, Oserdów, Szczepiatyn

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane 4 8 7 9 9 8 4 8 6 5 8 12
odpady selektywne 8 8 9 8 8 10 5 12 12