Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

ul. Wielka 62, 22-600 Tyszowce, tel: .(84)66 19 370

Gmina Tyszowce – harmonogram odbioru odpadów - PUK Tyszowce

Gmina Tyszowce

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tyszowcach, licząc na dobrą współpracę, przypomina o kilku zasadach obowiązujących w roku 2018:

  1. Konieczność wystawiania pojemnika przed posesję w odległości nie większej niż 5 metrów od krawędzi jezdni przed KONIECZNIE godziną 7:00 w dniu wywozu w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych.
  2. Niewystawione pojemniki nie będą odbierane (nie wchodzimy na posesję!!!). W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych pojemniki mogą być odbierane bezpośrednio z posesji po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z odbierającym odpady tel. 84 66 19 370.
  3. Nie odebranie pojemnika z winy Klienta (nie wystawiony pojemnik) nie wstrzymuje konieczności dokonania zapłaty zgodnie z deklaracją.
  4. Konieczność prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie Gminy Tyszowce. Butelki plastikowe należy zgnieść, opakowań szklanych nie rozbijamy. Opakowania np. po śmietanie winny być czyste.
  5. Odpady wystawione w workach muszą być czytelnie opisane przez właściciela co zawierają np. odpady zmieszane, szkło, plastik, itp.
  6. Jednocześnie informujemy, że zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych i opon odbędzie się w dniach wskazanych w harmonogramie dla poszczególnych miejscowości odbioru odpadów selektywnie gromadzonych. Prosimy o zgłaszanie telefoniczne konieczności odbioru sprzętu najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu.

Miasto Tyszowce

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne (I termin) 15 12 12 16 14 11 9 13 10 8 12 10
odpady komunalne (II termin) 30 28 25 23 27 24 22
odpady segregowane 12 16 11 13 8 10
gabaryty, sprzęt itp 12 12 16 14 11 13 8 10
popiół 15 12 12 16 11 13 8 12 10
ulegające biodegradacji (termin I) 15 12 12 16 14 11 9 13 10 8 12 10
ulegające biodegradacji (termin II) 30 28 25 23 27 24 22

Zabudowa Wielolokalowa – (BLOK 101A i BLOK 101B)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne 15 12 12 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 4, 11, 19, 25 2, 9, 16, 23 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22 12 10
odpady segregowane 8 12 5 16 7 11 2 13 3 8 5 10
gabaryty, sprzęt itp. 12 12 16 14 11 13 8 10
popiół 15 12 12 16 11 13 8 12 10
ulegające biodegradacji 15 12 12 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 4, 11, 19, 25 2, 9, 16, 23 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22 12 10

Czartowczyk, Soból, Klątwy, Czartowiec, Kol. Czartowiec, Marysin, Przewale, Niedźwiedzia Góra

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane 8 5 5 9 7 4 2 6 3 1 5 3
odpady segregowane 8 5 7 2 3 5
gabaryty, sprzęt itp. 8 5 9 7 2 6 3 5
popiół 8 5 5 9 4 6 4 5 3
ulegające biodegradacji 5 9 7 4 2 6 3 1 3

Lipowiec, Mikulin, Zamłynie, Wojciechówka, Podbór, Czermno, Wakijów, Kazimierówka, Perespa, Rudka

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane 22 19 19 23 21 18 16 20 17 15 19 17
odpady segregowane 22 19 21 16 17 19
gabaryty, sprzęt itp. 22 19 23 21 16 20 17 19
popiół 22 19 19 23 18 20 15 19 17
ulegające biodegradacji 19 23 21 18 16 20 17 15 17