Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

ul. Wielka 62, 22-600 Tyszowce, tel: .(84)66 19 370

Gmina Lubycza Królewska – harmonogram odbioru odpadów - PUK Tyszowce

Lubycza Królewska

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tyszowcach, licząc na dobrą współpracę, przypomina o kilku zasadach obowiązujących w roku 2018:

  1. Konieczność wystawiania pojemnika przed posesję w odległości nie większej niż 5 metrów od krawędzi jezdni przed KONIECZNIE godziną 7:00 w dniu wywozu w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych.
  2. Niewystawione pojemniki nie będą odbierane (nie wchodzimy na posesję!!!). W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych pojemniki mogą być odbierane bezpośrednio z posesji po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z odbierającym odpady tel. 84 66 19 370.
  3. Nie odebranie pojemnika z winy Klienta (nie wystawiony pojemnik) nie wstrzymuje konieczności dokonania zapłaty zgodnie z deklaracją.
  4. Konieczność prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie Gminy Tyszowce. Butelki plastikowe należy zgnieść, opakowań szklanych nie rozbijamy. Opakowania np. po śmietanie winny być czyste.
  5. Odpady wystawione w workach muszą być czytelnie opisane przez właściciela co zawierają np. odpady zmieszane, szkło, plastik, itp.

Dyniska Nowe, Wierzbica, Myślatyn, Nowosiółki Kardynalskie, Nowosiółki Przednie, Osada Żurawce, Machnów Stary, Machnów Nowy

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 10 14 14 18 17 21 18 16 19 17 14 19
popiół 10 14 14 18 17 21 18 16 19 17 14 19
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 17 18 19

Żurawce Wieś, Ruda Żurawiecka Osada, Ruda Żurawiecka Wieś, Ruda Lubycka, Kniazie, Huta Lubycka, Rudki, Pawliszcze, Łazowa, Zatyle Wieś, Szalenik,

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 11 15 15 19 18 22 19 17 20 18 15 20
popiół 11 15 15 19 18 22 19 17 20 18 15 20
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 18 19 20

Kornie, Potoki, Hrebenne Osada, Hrebenne Wieś, Bukowinka, Siedliska, Jalinka, Teniatyska, Mosty Małe

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 12 16 16 20 21 25 20 20 21 19 16 21
popiół 12 16 16 20 21 25 20 20 21 19 16 21
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 21 20 21

Lubycza Królewska I część: Zamojska, Machnika, Słoneczna, Zielona, Kościuszki, Moniuszki, Dolna, Szkolna, Kopernika, Partyzantów, Górna, Lubeckiego, Słowackiego, C. K. Norwida, Mickiewicza, Ks. Winiarza, Barców, Wiejska, Staszica, Młodzieżowa, Jaworowa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 5 9 9 12 10 4 12 9 13 11 9 13
popiół 2 1 1 3 10 4 12 9 13 1 2 3
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 10 12 13

Lubycza Królewska II część: Reymonta, Polna, Wąska,Piłsudskiego, Żwirki i Wigury, Krótka, Konopnickiej, Cicha, Nowa, Kolejowa, Parkowa, Leśna, S. Wyszyńskiego, W. Jagiełły, Sportowa, Jana Pawła II, Wschodnia, Boczna, Południowa, Jana III Sobieskiego

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 18 22 22 25 24 20 25 23 24 24 22 24
popiół 2 1 1 3 24 20 25 23 24 1 2 3
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 24 25 24