Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

ul. Wielka 62, 22-600 Tyszowce, tel: .(84)66 19 370

Gmina Łaszczów – harmonogram odbioru odpadów - PUK Tyszowce

Gmina Łaszczów

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tyszowcach, ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, przypomina o kilku zasadach obowiązujących 2018 roku. Ze swojej strony dołożymy starań, aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej problemowy. Prosimy aby odpady w dniu wywozu wystawić do godz. 700 przed posesję w odległości do 5 m od krawędzi jezdni, w miejscu widocznym, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Popiół prosimy pakować do oddzielnych worków, które odbierane będą w  dniu wskazanym w harmonogramie. Niewłaściwie posegregowane odpady w pojemnikach lub workach, nie zostaną odebrane celem poprawnego przesegregowania (zgodnie z opisem na workach lub pojemnikach). Niewystawione worki lub pojemniki nie będą odbierane i nie stanowi to powodu do reklamacji. Reklamacje prosimy zgłaszać najpóźniej w następnym dniu roboczym w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie Tel. 84 6611518 lub do siedziby Spółki. Pozostałe odpady (wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie) będą odbierane w miesiącu lipcu i październiku. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbieramy tylko kompletny. Zasady segregacji pozostają niezmienione. Harmonogram będzie dostępny również na stronie www.puktyszowce.pl Wszelkie problemy, zapytania, uwagi prosimy zgłaszać do naszej firmy osobiście lub telefonicznie do Biura Obsługi Klienta Tel. 84 66 19 370 w. 201 w godzinach od 700 do 1500.

Ulice: Piłsudskiego, Rycerska, Chilińskiego, 3 Maja, Targowa, Piękna, Krótka, 25 Grudnia, Partyzantów, Sportowa, Boczna, Kościelna, Kolejowa, Dworcowa, Łaszcza, Domaniż, Spacerowa, Parkowa, Różana, Chopina, Kościuszki, Słoneczna, Przemysłowa, Mickiewicza, Aleje Armii Krajowej, Pogodna, Fredry, Lwowska, Miodowa, Południowa, Stawowa, Ogrodowa, Bursztynowa
Ulice: Tomaszowska, Sosnowa, Cicha, Jana Pawła II, Zamojska, Łąkowa, Zaciszna, Czerkasy, Wąska, Spokojna, Kardynała Wyszyńskiego, Podhajce, Radosna, Wiśniowa, Akacjowa, Leśna, Dębowa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne – I termin 17 14 11 16 13 11
odpady komunalne – II termin 31 28 25 30
odpady segregowane 17 14 11 16 13 11
popiół 17 14 7 12 2 11
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny itp. 17 16

Posesje niezamieszkałe II termin wywozu (sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp.)

Zabudowa Wielolokalowa (BLOKI)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane 31 28 25 30 27 27
odpady segregowane 31 28 25 30 27 27
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 9, 16, 23, 30 13 11
odpady segregowane 17 14 11 16 13 11
popiół 17 14 7 12 2 11
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny itp. 17 16

Kolonia Łaszczów, Wólka Pukarzowska, Pukarzów, Pukarzów Kolonia, Muratyn, Muratyn Kolonia, Nadolce, Małoniż
Dobużek, Dobużek Kolonia, Nabróż, Nabróż Kolonia, Kmiczyn, Kmiczyn Kolonia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne 10 7 4 9 6 4
odpady segregowane 10 7 4 9 6 4
popiół 10 7 7 12 2 4
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny itp. 10 9

Posesje niezamieszkałe II termin (sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp. )

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane 31 28 25 30 27 27
odpady selektywne 31 28 25 30 27 27

Hopkie, Hopkie Kolonia, Pieniany, Kolonia, Pieniany, Podlodów, (Ozdobówka, Kulikówka, Krasoniówka)Zimno, Zimno Kolonia, Ratyczów, Steniatyn, Steniatyn Kolonia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne 24 21 18 23 20 18
odpady segregowane 24 21 18 23 20 18
popiół 24 21 7 12 2 18
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny itp. 24 23

Posesje niezamieszkałe II termin (sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp. )

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane 31 28 25 30 27 27
odpady selektywne 31 28 25 30 27 27