Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach

ul. Wielka 62, 22-600 Tyszowce, tel: .(84)66 19 370

Ogłoszenie - PUK Tyszowce

Ogłoszenie

16-11-2017
Woda nadaje się do spożycia.

Ogłoszenie

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje mieszańców miasta i gminy Tyszowce korzystających z ujęcia wody zlokalizowanego w m. Tyszowce (przy drodze w kierunku m. Łaszczów), że w związku z przeprowadzonymi powtórnymi badaniami dotyczącymi jakości wody, NIE STWIERDZONO OBECNOŚCI BAKTERII GRUPY COLI.

W ZWIĄZKU Z TYM WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA.